MESUDİYE MESLEK YÜKSEKOKULU

Vizyon - Misyon

MİSYONUMUZ

 Varlığımızı sürdürdüğümüz bölgenin sıkıntı ve yetersizliklerine göğüs gererek, yaratacağımız her türlü kaynağı etkili ve verimli kullanıp, Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, demokratik, çağdaş, teknolojiyi yakından izleyen, aydın, evrensel boyutta ve yaratıcı düşünebilen, üretebilen yüksek nitelikli işgücünü oluşturarak; bölgenin ve ülkemizin sosyal, teknolojik ve ekonomik gelişimine katkı sağlamaktır.   

VİZYONUMUZ

Bilim, sanat ve spor alanlarında paydaşları içerisinde önde gelen, ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyine taşımayı hedef edinmiş, bilimin aydınlığında gelişimi, katılımcılığı, sevgiyi ve hoşgörüyü ön planda tutan, mensubu olmaktan övünç duyulan,  saygın ve güvenilir bir yükseköğretim kurumu olmaktır.


Ekleme tarihi: 26-12-2018 10:37:55