Hızlı Erişim

MESUDİYE MESLEK YÜKSEKOKULU

Azami Öğrenim Sürresini Tamamlayan Öğrencilerin Dikkatine

2547 sayılı Kanunun 44. maddesinin (c) fıkrasının uygulama ilkeleri doğrultusunda, "Azami öğrenim süresini dolduran ve mezun olması için başarması gereken ders sayısını, hiç almadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği dersler de dahil olmak üzere 5'e indiremeyen öğrencinin Üniversiteden ilişiği kesilir." hükmü gereği listede bilgileri bulunan öğrencilerin Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu'nun 12.12.2018 tarihli ve 2018/69 sayılı kararı ile Mesudiye Meslek Yüksekokulu ile ilişikleri kesilmiştir.

İlişik kesme işlemleri için Yüksekokulumuza başvuracak olan öğrencilerin, işlemlerinin yapılabilmesi için başvuru sırasında öğrenci kimlik kartlarını yanlarında hazır bulundurmaları gerekmektedir. İlişik Kesme işlemlerinde öğrencinin şahsen müracaatı esas olup, noter vekaleti yoluyla tayin edeceği vekil ile başvuru yapması da mümkündür.

Kaydı silinen öğrencilerin listesi için tıklayınız.


Eklenme Tarihi : 26-12-2018 12:04:22